Informace o soutěži pro učitele

O soutěži

European Money Quiz – celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti se uskuteční v roce 2020 již potřetí a jejím cílem je zlepšit finanční znalosti žáků ve věku od 13 do 15 let.

Soutěž bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve jako celostátní (národní) soutěž tříd v každé ze zapojených zemí. A poté celoevropské finále, které se uskuteční 28. a 29. dubna 2020 v Bruselu a kterého se zúčastní vítězné týmy, resp. zástupci vítězné třídy z každé země. Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2020 a získají odměnu pro svoji třídu. Soutěž bude probíhat a přípravné testy bude možné si zkoušet na platformě Kahoot!.

Soutěž European Money Quiz je iniciativou evropského bankovního sektoru, který již šestým rokem pod záštitou Evropské bankovní federace (EBF) organizuje tzv. Evropský týden peněz (European Money Week) – osvětový týden na podporu finančního vzdělávání v celé Evropě. Kromě různorodých aktivit, kterým se jednotlivé země věnují v průběhu celého roku, se vždy během jednoho březnového týdne uskuteční ve 30 zemích Evropy stovky setkání, rozhovorů, učebních hodin a jiných aktivit věnovaných rozvoji finančního vzdělávání dětí, a někdy i dospělých.

Schopnost vyznat se v dnešním „finančním“ světě a řídit své osobní finance, je důležitá pro každého, zejména pro mladé lidi. V roce 2020 bude Evropský týden peněz probíhat v týdnu od 23. do 27. března.

Termíny prvního kola soutěže proběhnou v týdnu od 16. - 20. 3. 2020.

 

Účast

Soutěže se mohou zúčastnit žáci 7., 8. a 9. tříd základních škol (ve věku 13 - 15 let) nebo žáci víceletých gymnázií ve věku 13 - 15 let. Pro národní kolo je soutěž připravena tak, že se jí zúčastní vždy celá třída, a poté budou z vítězné třídy, vybráni zástupci třídy pro celoevropské finále (2 žáci), kteří byli určeni pomocí soutěže, anebo jiným způsobem dle rozhodnutí učitele vítězné třídy. Do celoevropské soutěže jsou zapojeny třídy odpovídajících věkových katerogií z Albánie, Belgie, Británie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, aj. a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy.

 

Co je Kahoot!?

Kahoot! je výuková platforma určená zejména učitelům a aktivním studentům, ale může dobře sloužit třeba i dospělým. 

Kahoot! je nejlepší hrát ve skupině, například ve třídě. Hráči odpovídají na otázky na chytrém telefonu anebo tabletu, zatímco hra samotná se zobrazuje na sdílené obrazovce, např. interaktivní tabuli nebo na jiném projekčním zařízení s připojením na internet. Hra je pak velmi živá, soutěživá a zároveň propojuje celou třídu. Nejde jen o chuť vyhrát, ale být zapojen do hry, sledovat její vývoj a také ostatní spoluhráče.

 

Cena - Co z toho budou mít studenti?

Vítězné týmy jednotlivých zemí (2 žáci), budou pozvány k účasti v celoevropském finále, které se odehraje 28. a 29. dubna 2020 v Bruselu. Cestovní výdaje na tuto cestu jsou součástí výherního balíčku a jsou sponzorovány jednotlivými členy EBF v příslušných zemích, v ČR je to Česká bankovní asociace.

V Bruselu čeká na vítěze národních kol nejen samotná soutěž, která proběhne živě, ale také doplňkový program, který žákům umožní setkat se se špičkami v oblasti bankovnictví, navštívit některé evropské instituce, ale třeba i možnost seznámit se se studenty z jiných zemí EU.
Vítězové evropského finále obdrží, kromě titulu šampión roku 2020, také cenu pro svoji třídu, kterou si odvezou domů.

Pro učitele

Úloha učitelů

Vy, učitelé, hrajete v soutěži European Money Quiz zásadní roli. Vaším hlavním úkolem bude koordinovat přípravu a účast Vaší třídy, a také komunikovat s organizátorem ve Vaší zemi, konkrétně s Českou bankovní asociací.

Pokud se chcete s Vaší třídou soutěže zúčastnit, je třeba registrovat Vaši třídu podle stanovených pravidel na jednoduchém kontaktním formuláři zde

Současně bude vhodné, aby žáci ve Vaší třídě prošli určitou přípravou. Tato možnost se nabízí přímo ZDE, kde je umístěno několik cvičných testů - kvízů. Během fáze příprav je dobré studenty povzbudit k samostatnému splnění testu, např. jako domácí úkol, a pak cvičný test vyzkoušet s pomocí interaktivní tabule nebo jiného projekčního zařízení s připojením na internet v rámci celé třídy. 

V případě, že Vaše třída zvítězí v národním kole, tak Vás, kromě těchto úkolů, čeká i možnost, že budete své dva studenty doprovázet na evropské finále do Bruselu. Přestože samotná cesta a ubytování pro Vás bude zajištěno zdarma (stejně jako pro žáky), je třeba s touto alternativou počítat od samého počátku, anebo zvolit jinou možnost a zajistit žákům na cestu jiný doprovod, např. někoho z rodičů, či kolegů.

 

Možnosti přípravy

Pro uskutečnění soutěže European Money Quiz bylo připraveno hned několik pomocných nástrojů, které můžete pro vlastní potřebu a přípravu žáků využít, např.:

 • Webové stránky celoevropské soutěže, kde budou aktuální informace, které se soutěží souvisí, a to o všech zúčastněných evropských zemích v anglickém jazyce
 • národní stránky www.europeanmoneyquiz.cz, kde najdete všechny potřebné informace a materiály v českém jazyce
 • cvičné testy na platformě Kahoot!, kde již nyní najdete několik kvízů (po 10 či 15 otázkách) zaměřených na finanční gramotnost v českém jazyce
 • Facebooková stránka Evropského týdne peněz, kde najdete pravidelně aktualizované informace o soutěži a tipy pro různá kola soutěže v anglickém jazyce
 • Twitter European Money Quiz, kde najdete aktuální informace o soutěži. 
 • www.bezpecnebanky.cz, kde najdete informace týkající se kybernetické bezpečnosti v českém jazyce
 • www.financnivzdelavani.cz, kde najdete celou řadu informací týkajících se finanční gramotnosti, které jsou určeny pro širokou veřejnost.

 

Jak na to

Registrace

Pro přihlášení se do soutěže musí být vytvořeno uživatelské jméno třídy, které se skládá z: (zkratka země)_(PSČ) _ (jméno školy) _ (třída), a současně vyplněn kontaktní e-mail a telefon učitele nebo jiné odpovědné osoby.


Příklad:

Česká republika, 120 00, ZŠ Betlémská, třída 6.B = CZ_12000_ZSBETLEMSKA_6B

třídní/odpovědný učitel: Věra Sokolová, sokolova@zsbetlemska.cz, tel: 123.456.789


Pro registraci je nutné dodržet výše uvedený formát uživatelského jména, aby bylo možné snadno identifikovat vítěze a spojit se s ním. Současně je nutné komunikovat ještě před zahájením národního kola se zúčastněnými třídami a včas sdílet veškeré relevantní informace o soutěži, což je důvod pro uvedení odpovědné osoby a nezbytných kontaktních údajů.

Registrace tříd se v každé zemi liší, protože je koordinována s ohledem na národní specifika příslušným organizátorem, v ČR je jím Česká bankovní asociace

Tak neváhej a zaregistruj svoji třídu!

 

Technické specifikace pro spuštění testů na platformě Kahoot!

 • Budete potřebovat připojení k internetu.
 • Pro zobrazení otázek kladených v rámci testů na platformě Kahoot! je možné využít interaktivní tabuli nebo jiné projekční zařízení s připojením na internet.

 • Pro hlasování doporučujeme využít chytrý mobilní telefon či tablet. Do zvoleného zařízení je třeba stáhnout aplikaci „Kahoot!“. Tu naleznete na adrese https://kahoot.com/mobile-app/

Pozn.: aplikace vyžadují určitou úroveň operačního systému: pro iOS je to verze 9.0 a vyšší, pro Android 4.4 a vyšší

Webové stránky Kahoot! jsou plně podporovány standardními prohlížeči Chrome, Firefox, Safari, Edge či Internet Explorer, a to i pro mobilní zařízení. 

 

Národní finále

První fází soutěže bude národní finále, které proběhne v týdnu od 16. 3. do 20. 3. 2020. V soutěži se utkají třídy z celé ČR, které se do soutěže přihlásí nejpozději dne 2. 3. 2020.

Na základě přihlášení se do soutěže, budou kontaktní e-maily odpovědných osob/učitelů uloženy do adresáře a všichni tak budou informováni e-mailem o všech novinkách či doplněních, které budou vložené na webové stránky www.europeanmoneyquiz.cz.

Organizátor národního finále zašle odpovědným osobám/učitelům ještě podrobnější údaje o národním kole e-mailem a současně je zveřejní na webových stránkách, a případně i na dalších svých komunikačních kanálech, např. v sociálních médiích.

 

Základní pravidlo pro soutěž tříd v národním finále:

Každá třída určí pouze jednu osobu, která zadá odpovědi třídy na chytrém mobilním telefonu nebo tabletu. Může to být učitel, odpovědná osoba, anebo některý z žáků dle výběru učitele.

Odpověď celé třídy bude záviset na způsobu, který pro její zjištění určí učitel. Je možné využít barevné kartičky a jejich zvednutí, či jiný způsob mechanického či elektronického hlasování.

Test národního finále bude obsahovat 15 otázek, které v konkrétní formulaci a s konkrétními možnostmi odpovědí, nebylo zveřejněno, a nikdo z žáků ani učitelů tudíž neměl možnost se s nimi předem seznámit.

 

Stručný popis průběhu národního finále je následující:

 • nejpozději 1 kalendářní den před určeným datem zahájení národního kola, zašle organizátor odpovědným osobám/třídním učitelům link, který je nutné zadat pro spuštění testu vybraného pro národní kolo. 
 • během týdne, v němž bude probíhat národní kolo, se třída připojí na webové stránky Kahoot! - na interaktivní tabuli nebo PC pomocí linku a na chytrém telefonu nebo tabletu pomocí PIN kódu a přihlásí se svým uživatelským jménem třídy, které umožní spuštění testu vybraného pro národní kolo
 • na vyplnění testu má třída přihlášená do soutěže čas od 16. 3. 2020 od 8:00 hodin do 20. 3. 2020 do 16:00 hodin

 • nejpozději do 31. 3. 2020 bude organizátor e-mailem informovat všechny odpovědné osoby/učitele, kteří se soutěže zúčastnili, zda se umístili mezi prvními pěti soutěžícími.

 

Evropské finále

Druhou fází soutěže je Evropské finále, které se uskuteční 28. a 29. dubna 2020 v Bruselu. Za každou zemi se Evropského finále zúčastní vítězný tým (tedy 2 zástupci vítězné třídy, kteří byli určeni pomocí soutěže, anebo jiným způsobem určeným učitelem vítězné třídy) společně s doprovodem 1 dospělého (rodiče nebo učitele) a 1 zástupce z České bankovní asociace.

Bližší informace k cestě, ubytování a programu vítězného týmu poskytnou národní organizátoři, v ČR je to Česká bankovní asociace.

Tým z každé země dostane přístup k tabletu nebo jinému technickému zařízení, na němž bude vyplňovat soutěžní kvíz ve svém rodném jazyce. Základní, ale velmi jednoduché instrukce na místě proběhnou v angličtině. Organizátor zajistí, aby případné nejasnosti, či nedorozumění byly vysvětleny ještě před samotným zahájením soutěžního kvízu v rodném jazyce konkrétních účastníků. Pro všechny zúčastněné budou soutěžní kvízy spuštěny současně a vítězný tým bude vyhlášen na místě.

Vítězný tým získá cenu pro svou třídu, kterou si bude moci odvézt domů. Současně získá titul šampión roku 2020 a dostane se mu široké propagace prostřednictvím médií.

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Pro potřeby komunikace se zúčastněnými a identifikaci vítězů je požadována předběžná registrace na národní úrovni. Za tímto účelem mohou být jednotlivci ze zúčastněných tříd požádáni o uvedení jména, věku a adresy kontaktní osoby/učitele/rodiče. EBF a její členové, včetně České bankovní asociace, budou tyto informace používat pouze ve vztahu k soutěži, po dobu nezbytně nutnou k realizaci soutěže a její prezentaci vůči veřejnosti, a nevyužijí je k jakýmkoli jiným účelům.

Zadáním svých osobních údajů účastnící se žáci a učitelé souhlasí se zveřejněním jména vítězného týmu a jeho členů na webových stránkách EBF a/nebo jejích národních organizátorů, včetně České bankovní asociace, v propagačních materiálech. Z Evropského finále budou pořizovány fotografie a videa. Přihlášením se do soutěže vyjadřují zúčastnění žáci a učitelé svůj souhlas s jejich pořízením a s tím, že EBF a její členové, včetně České bankovní asociace, budou moci tyto fotografie a videa publikovat. 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.