Informace o soutěži pro učitele

O soutěži

European Money Quiz – celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti se uskuteční v roce 2022 již popáté a jejím cílem je zlepšit finanční znalosti žáků ve věku od 13 do 15 let. Věková hranice soutěžících byla organizátorem soutěže stanovena na 10. listopad 2005. Celá soutěž je zdarma a bude se konat on-line.

Principem soutěže je odpovědět na 15 otázek správně a v co nejkratším čase. Na zodpovězení každé otázky je 60 sekund, kdy s ubývajícím časem ubývá i počet bodů, které může soutěžící získat. Pokud na otázku odpoví soutěžící správně, získá počet bodů podle toho jak dlouho mu trvalo na otázku odpovědět. Pokud na otázku odpoví špatně nebo mu vyprší časový limit, nezíská žádné body. Cílem hry je získat co nejvyšší počet bodů.

Soutěž bude probíhat ve třech fázích. Nejprve jako soutěž tříd a nejlepší dva studenti z každé zapojené třídy se následně zúčastní národního kola soutěže. Celoevropského finále, které se uskuteční 10. května 2022 online formou, se zúčastní vítězné týmy (tj. 2 studenti, kteří zvítězili v národní soutěži) z každé zapojené země. Testové otázky celoevropského finále budou v českém jazyce. Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2022. Pět nejlepších soutěžních týmů získá dvoudenní výlet do Bruselu. Týmy, které se umístí na stupních vítězů, získají kromě toho také finanční odměnu a to ve výši 2500 EUR pro výherce, soutěžící na druhém místě získají výhru ve výši 1500 EUR a soutěžící na třetím místě obdrží výhru ve výši 1000 EUR. Soutěž bude probíhat a přípravné testy bude možné si zkoušet na platformě Kahoot!.

Termíny jednotlivých soutěží:
1. Třídní kolo soutěže v ČR - 9. - 10. 3. 2022 (otázky v českém jazyce)
2. Národní kolo soutěže - 29. 3. 2022 v 11:00 hod. (otázky v českém jazyce)
3. Celoevropské finále soutěže - 10. května 2022 - formou on-line přenosu (otázky budou v českém jazyce)

Soutěž European Money Quiz je iniciativou evropského bankovního sektoru, který již od roku 2015 pod záštitou Evropské bankovní federace (EBF) organizuje tzv. Evropský týden peněz (European Money Week) – osvětový týden na podporu finančního vzdělávání v celé Evropě. Kromě různorodých aktivit, kterým se jednotlivé země věnují v průběhu celého roku, se vždy během jednoho březnového týdne uskuteční ve 30 zemích Evropy stovky setkání, rozhovorů, učebních hodin a jiných aktivit věnovaných rozvoji finančního vzdělávání dětí, a někdy i dospělých.

Schopnost vyznat se v dnešním „finančním“ světě a řídit své osobní finance, je důležitá pro každého, zejména pro mladé lidi. V roce 2022 bude Evropský týden peněz probíhat v týdnu od 21. do 27. března.

 

Účast

Soutěže se mohou zúčastnit žáci 7., 8. a 9. tříd základních škol (ve věku 13-15 let) nebo žáci víceletých gymnázií ve věku 13-15 let. Věková hranice soutěžících byla organizátorem soutěže stanovena na 10. listopad 2005. Pro národní kolo je soutěž připravena tak, že se jí zúčastní vždy celá třída (test bude vyplňovat každý student), a poté budou dva nejlepší studenti z každé zapojené třídy soutěžit v národním kole. Vítězové (2 žáci z jedné třídy)  z národního kola se následně zúčastní celoevropské soutěže. Do celoevropské soutěže jsou zapojeny třídy odpovídajících věkových katerogií z Albánie, Belgie, Británie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, aj. a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy.

 

Co je Kahoot!?

Kahoot! je výuková platforma určená zejména učitelům a aktivním studentům, ale může dobře sloužit třeba i dospělým. 

Kahoot! je nejlepší hrát ve skupině, například ve třídě. Hráči odpovídají na otázky na chytrém telefonu anebo tabletu, zatímco hra samotná se zobrazuje na sdílené obrazovce, např. interaktivní tabuli nebo na jiném projekčním zařízení s připojením na internet. Hra je pak velmi živá, soutěživá a zároveň propojuje celou třídu. Nejde jen o chuť vyhrát, ale být zapojen do hry, sledovat její vývoj a také ostatní spoluhráče. 
Na otázky můžete odpovídat také individuálně při použití jen jednoho technického zařízení (PC, tablet, chytrý mobilní telefon).
Registrace na platformu Kahoot! je pro školy zdarma.

 

Cena - Co z toho budou mít studenti?

Vítězové národní soutěže EMQ získají cenu od České bankovní asociace. Vítězné týmy jednotlivých zemí (tj.2 studenti, kteří zvítězili v národní soutěži z každé země), budou pozvány k účasti v celoevropském finále, které se odehraje 10. května 2022 online formou. 

Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2022. Pět nejlepších soutěžních týmů získá dvoudenní výlet do Bruselu. Týmy, které se umístí na stupních vítězů, získají kromě toho také finanční odměnu a to ve výši 2500 EUR pro výherce, soutěžící na druhém místě získají výhru ve výši 1500 EUR a soutěžící na třetím místě obdrží výhru ve výši 1000 EUR. 

Pro učitele

Úloha učitelů

Vy, učitelé, hrajete v soutěži European Money Quiz zásadní roli. Vaším hlavním úkolem bude koordinovat přípravu a účast Vaší třídy, a také komunikovat s organizátorem ve Vaší zemi, konkrétně s Českou bankovní asociací.

Pokud se chcete s Vaší třídou soutěže zúčastnit, je třeba registrovat Vaši třídu podle stanovených pravidel na jednoduchém kontaktním formuláři zde

Současně bude vhodné, aby žáci ve Vaší třídě prošli určitou přípravou. Tato možnost se nabízí přímo ZDE, kde je umístěno několik cvičných testů - kvízů. Během fáze příprav je dobré studenty povzbudit k samostatnému splnění testu, např. jako domácí úkol, a pak cvičný test vyzkoušet s pomocí interaktivní tabule nebo jiného projekčního zařízení s připojením na internet v rámci celé třídy. 

V případě, že Vaši žáci zvítězí v národním kole, počítejte také s jejich podporou v celoevropské soutěži, která bude probíhat on-line.

 

Možnosti přípravy

Pro uskutečnění soutěže European Money Quiz bylo připraveno hned několik pomocných nástrojů, které můžete pro vlastní potřebu a přípravu žáků využít, např.:

 • Webové stránky celoevropské soutěže, kde budou aktuální informace, které se soutěží souvisí, a to o všech zúčastněných evropských zemích v anglickém jazyce,
 • národní stránky www.europeanmoneyquiz.cz, kde najdete všechny potřebné informace a materiály v českém jazyce,
 • cvičné testy na platformě Kahoot!, kde již nyní najdete několik kvízů (po 10 či 15 otázkách) zaměřených na finanční gramotnost v českém i anglickém jazyce ZDE,
 • www.bezpecnebanky.cz, kde najdete informace týkající se kybernetické bezpečnosti v českém jazyce,
 • www.financnivzdelavani.cz, kde najdete celou řadu informací týkajících se finanční gramotnosti, které jsou určeny pro širokou veřejnost.

 

Jak na to

Registrace

Termín pro registraci do soutěže je do 4. 3. 2022 (včetně).

Pro přihlášení se do soutěže musí být vytvořeno uživatelské jméno třídy, které se skládá z: (zkratka země)_(PSČ) _ (jméno školy) _ (třída) a současně musí být vyplněn kontaktní e-mail a telefon učitele nebo jiné odpovědné osoby.


Příklad:

Česká republika, 120 00, ZŠ Betlémská, třída 6.B = CZ_12000_ZSBETLEMSKA_6B

třídní/odpovědný učitel: Věra Sokolová, sokolova@zsbetlemska.cz, tel: 123.456.789


Pro registraci je nutné dodržet výše uvedený formát uživatelského jména, aby bylo možné snadno identifikovat vítěze a spojit se s ním. Současně je nutné komunikovat ještě před zahájením národního kola se zúčastněnými třídami a včas sdílet veškeré relevantní informace o soutěži, což je důvod pro uvedení odpovědné osoby a nezbytných kontaktních údajů.

Registrace tříd se v každé zemi liší, protože je koordinována s ohledem na národní specifika příslušným organizátorem, v ČR je jím Česká bankovní asociace

Tak neváhej a zaregistruj svoji třídu!

 

Technické specifikace pro spuštění testů na platformě Kahoot!

Budete potřebovat: 

 • připojení k internetu,
 • dále budete potřebovat PC nebo chytrý mobilní telefon nebo tablet. Do chytrého mobilního telefonu či tabletu je třeba stáhnout aplikaci „Kahoot!“. Tu naleznete na adrese https://kahoot.com/mobile-app/

Pozn.: aplikace vyžadují určitou úroveň operačního systému: pro iOS je to verze 9.0 a vyšší, pro Android 4.4 a vyšší

Webové stránky Kahoot! jsou plně podporovány standardními prohlížeči Chrome, Firefox, Safari, Edge či Internet Explorer, a to i pro mobilní zařízení.

 

Spuštění testů na platformě Kahoot!

Jak jsme již zmiňovali výše, tak k přípravě na soutěž můžete využít cvičných testů, které jsme pro Vás připravili na platformě Kahoot! Pro spuštění těchto testů máte dvě možnosti:
1) Nemusíte se nikde registrovat – na hru využijete PIN kódy, které jsou uvedené u každé cvičné sady otázek (ZDE).

Stručný návod na hru na PC: přejděte na stránku www.kahoot.com, vpravo nahoře je ikona „Play“, a zde zadejte číslo PIN kódu.

Stručný návod na hru na tabletu nebo chytrém mobilním telefonu: do zařízení si stáhněte aplikaci Kahoot!, po otevření zvolte tlačítko ENTER PIN, zde zadejte číslo PIN kódu.

Abyste se dozvěděli jak byli Vaši žáci úspěšní, výsledky testů Vám musí zaslat sami. Můžete je např. požádat o zaslání fotky nebo printscreenu jejich obrazovky s výsledkem testu.

2) Vytvořte si registraci na platformě Kahoot! Školy mají registraci zdarma a Kahoot! můžete využívat i pro jiné účely. Otázky lze žákům promítat ve třídě na projekčním zařízení a máte i více možností jak hru hrát – např. každý žák odpovídá na svém mobilním zařízení nebo můžete vytvořit týmy. Pro tento způsob hry využijete připravené odkazy na sady otázek. Pro žáky můžete také připravit „výzvu“ (např. jako domácí procvičování) a v záložce „Reports“ sledovat jak byli v testech úspěšní.

Připravili jsme pro Vás také návody – krok za krokem – např. Jak se registrovat na platformě Kahoot! nebo Návod jak spustit cvičný test na platformě Kahoot! aj. Podívejte se do sekce PRO UČITELE. Platforma Kahoot! je sice v anglickém jazyce, ale je velmi intuitivní.

 

Národní finále

Na základě přihlášení se do soutěže, budou kontaktní e-maily odpovědných osob/učitelů uloženy do adresáře a všichni tak budou informováni e-mailem o všech novinkách či doplněních, které budou vložené na webové stránky www.europeanmoneyquiz.cz.

Organizátor národního finále zašle odpovědným osobám/učitelům ještě podrobnější údaje o třídním a národním kole soutěže e-mailem a současně je zveřejní na webových stránkách, a případně i na dalších svých komunikačních kanálech, např. v sociálních médiích.

První fází soutěže je třídní soutěž, která proběhne od 9. - 10. března 2022. V soutěži se utkají třídy (všichni studenti ze zapojené třídy, kdy každý student bude vyplňovat jeden test) z celé ČR, které se do soutěže přihlásí nejpozději dne 4. 3. 2022.

Třídní kolo soutěže:

 • nejpozději 1 kalendářní den před určeným datem zahájení třídního kola, zašle organizátor odpovědným osobám/ třídním učitelům PIN kód, který je nutné předat žákům třídy, kteří se do soutěže zaregistrovali,
 • během dvou dnů, v nichž bude probíhat třídní kolo, se každý žák připojí pomocí PC, chytrého mobilního telefonu nebo tabletu do aplikace Kahoot! a po zadání PIN kódu a uživatelského jména odpoví na 15 otázek, 
 • jako uživatelské jméno musí žák uvést své celé jméno (pokud je příliš dlouhé, tak příjmení a alespoň část křestního jména)
 • na testové otázky může žák odpovědět jen 1x,
 • na vyplnění testu má každý žák třídy přihlášené do soutěže čas od 9. 3. 2022 od 8 hodin do 10. 3. 2022 do 16 hodin,
 • koordinátor soutěže si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého účastníka, který je podezřelý z podvodu v jakékoliv formě a odstranit jeho výsledky z databáze účastníků.

Nejpozději do 15. 3. 2022 bude organizátor e-mailem informovat všechny odpovědné osoby / učitele, kteří se soutěže zúčastnili, kteří dva žáci z každé zapojené třídy získali nejvyšší počet bodů a mohou tak soutěžit v národním kole soutěže. 

Druhou fází soutěže je národní soutěž, která proběhne 29. 3. 2022 od 11:00 hod. 

Národní kolo soutěže:

 • nově bude národní kolo soutěže probíhat online na platformě YouTube,
 • národního kola soutěže se zúčastní vždy dva nejlepší studenti z každé přihlášené třídy, kteří tak vytvoří soutěžní tým,
 • v uvedeném termínu soutěžní týmy navštíví stránku YouTube prostřednictvím odkazu, který obdrží e-mailem kontaktní osoby každé z registrovaných tříd,
 • po zaregistrování všech soutěžních týmů bude vygenerován PIN kód soutěžního kvízu,
 • pomocí tohoto PIN kódu se týmy připojí na platformu Kahoot! 
 • během národního kola soutěže soupeří mezi sebou všechny týmy naživo a online,
 • koordinátor soutěže si vyhrazuje právo diskvalifikovat každého účastníka, který je podezřelý z podvodu v jakékoliv formě a odstranit jeho výsledky z databáze účastníků.

Nejpozději do 31.3. 2022 bude organizátor e-mailem informovat všechny kontaktní osoby/učitele, o výsledcích soutěže. Dvoučlenný tým studentů, který získá nejvyšší počet bodů a umístí se tak na prvním místě, se stává vítězem národního kola soutěže EMQ a bude reprezentovat Českou republiku v on-line celoevropském finále soutěže.

 

Evropské finále

Třetí fází soutěže je Evropské finále, které se uskuteční online formou 10. května 2022. Za každou zemi se Evropského finále zúčastní vítězný tým (tedy 2 zástupci vítězné třídy). Testové otázky budou v českém jazyce. 

Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2022. Pět nejlepších soutěžních týmů získá dvoudenní výlet do Bruselu. Týmy, které se umístí na stupních vítězů, získají kromě toho také finanční odměnu a to ve výši 2500 EUR pro výherce, soutěžící na druhém místě získají výhru ve výši 1500 EUR a soutěžící na třetím místě obdrží výhru ve výši 1000 EUR.

 

Prohlášení o ochraně soukromí

Pro potřeby komunikace se zúčastněnými a identifikaci vítězů je požadována předběžná registrace na národní úrovni. Za tímto účelem mohou být jednotlivci ze zúčastněných tříd požádáni o uvedení jména, věku a adresy kontaktní osoby/učitele/rodiče. EBF a její členové, včetně České bankovní asociace, budou tyto informace používat pouze ve vztahu k soutěži, po dobu nezbytně nutnou k realizaci soutěže a její prezentaci vůči veřejnosti, a nevyužijí je k jakýmkoli jiným účelům.

Zadáním svých osobních údajů účastnící se žáci a učitelé souhlasí se zveřejněním jména vítězného týmu a jeho členů na webových stránkách EBF a/nebo jejích národních organizátorů, včetně České bankovní asociace, v propagačních materiálech. Z Evropského finále budou pořizovány fotografie a videa. Přihlášením se do soutěže vyjadřují zúčastnění žáci a učitelé svůj souhlas s jejich pořízením a s tím, že EBF a její členové, včetně České bankovní asociace, budou moci tyto fotografie a videa publikovat.