O SOUTĚŽI EMQ

European Money Quiz – celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti se uskuteční v roce 2021 již počtvrté a jejím cílem je zlepšit finanční znalosti žáků ve věku od 13 do 15 let (základních škol i víceletých gymnázií). Celá soutěž bude probíhat on-line a je zdarma.

Principem soutěže je odpovědět na 15 otázek správně a v co nejkratším čase. Na zodpovězení každé otázky je 60 sekund, kdy s ubývajícím časem ubývá i počet bodů, které může soutěžící získat. Pokud na otázku odpoví soutěžící správně, získá počet bodů podle toho jak dlouho mu trvalo na otázku odpovědět. Pokud na otázku odpoví špatně nebo mu vyprší časový limit, nezíská žádné body. Cílem hry je získat co nejvyšší počet bodů.

Soutěž bude probíhat ve třech fázích:
1) soutěž tříd v ČR (15.-17. března 2021, testové otázky budou v českém jazyce)
2) celostátní (národní) soutěž – té se zúčastní nejlepší dva studenti z každé zapojené třídy (23.-25. března 2021, testové otázky budou v českém jazyce)
3) celoevropské finále formou on-line přenosu, kterého se zúčastní vítězné týmy, tj.2 studenti, kteří zvítězili v národní soutěži z každé zapojené země (20. dubna 2021, testové otázky budou v anglickém jazyce).

Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2021 a získají finanční odměnu pro celou třídu ve výši 2500 EUR, soutěžící na druhém místě získají výhru ve výši 1500 EUR a soutěžící na třetím místě obdrží výhru ve výši 1000 EUR. Soutěž bude probíhat na platformě Kahoot!, kde si také bude možné vyzkoušet přípravné testy. Testové otázky týkající se finančního vzdělávání jsou na platformě Kahoot! v českém i anglickém jazyce. K soutěži není potřeba registrace na platformě Kahoot!, ale pokud si jí budete chtít vytvořit je pro školy zdarma. Bližší informace o platformě Kahoot! najdete v příručce/sekci pro učitele - ZDE.

Do soutěže jsou zapojeny třídy odpovídajících věkových kategorií z Albánie, Belgie, Británie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, aj. a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy.

Soutěž European Money Quiz je iniciativou evropského bankovního sektoru, který již od roku 2015 pod záštitou Evropské bankovní federace (EBF) organizuje tzv. Evropský týden peněz (European Money Week) – osvětový týden na podporu finančního vzdělávání v celé Evropě. Kromě různorodých aktivit, kterým se jednotlivé země věnují v průběhu celého roku, se vždy během jednoho březnového týdne uskuteční ve 30 zemích Evropy stovky setkání, rozhovorů, učebních hodin a jiných aktivit věnovaných rozvoji finančního vzdělávání dětí, a někdy i dospělých. V roce 2021 bude Evropský týden peněz probíhat v týdnu od 22. do 26. března.

Registrace do národního kola soutěže probíhá pomocí kontaktního formuláře – ZDE.

 

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.