O SOUTĚŽI EMQ

European Money Quiz – celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti se v roce 2022 uskutečnila již popáté. Jejím cílem je zlepšit finanční znalosti žáků ve věku od 13 do 15 let (základních škol i víceletých gymnázií). Celá soutěž probíhá on-line a je zdarma.

Principem soutěže je odpovědět na 15 otázek správně a v co nejkratším čase. Na zodpovězení každé otázky je 60 sekund, kdy s ubývajícím časem ubývá i počet bodů, které může soutěžící získat. Pokud na otázku odpoví soutěžící správně, získá počet bodů podle toho jak dlouho mu trvalo na otázku odpovědět. Pokud na otázku odpoví špatně nebo mu vyprší časový limit, nezíská žádné body. Cílem hry je získat co nejvyšší počet bodů.

Soutěž probíhá ve třech fázích:
1) soutěž tříd v ČR (termín pro ročník 2023 bude včas upřesněn, testové otázky budou v českém jazyce)
2) celostátní (národní) soutěž – té se zúčastní nejlepší dva studenti z každé zapojené třídy (termín pro ročník 2023 bude včas upřesněn, testové otázky budou v českém jazyce)
3) celoevropské finále formou on-line přenosu, kterého se zúčastní vítězné týmy, tj.2 studenti, kteří zvítězili v národní soutěži z každé zapojené země (termín pro ročník 2023 bude včas upřesněn, testové otázky budou v českém jazyce).

Vítězové celoevropského finále jsou prohlášeni šampiony roku. Pět nejlepších soutěžních týmů ročníku 2022 získalo dvoudenní výlet do Bruselu. Týmy, které se umístí na stupních vítězů, získají kromě toho také finanční odměnu a to ve výši 2500 EUR pro výherce, soutěžící na druhém místě získají výhru ve výši 1500 EUR a soutěžící na třetím místě obdrží výhru ve výši 1000 EUR. Soutěž bude probíhat na platformě Kahoot!, kde si také bude možné vyzkoušet přípravné testy. Testové otázky týkající se finančního vzdělávání jsou na platformě Kahoot! v českém i anglickém jazyce. K soutěži není potřeba registrace na platformě Kahoot!, ale pokud si jí budete chtít vytvořit je pro školy zdarma. Bližší informace o platformě Kahoot! najdete v příručce/sekci pro učitele - ZDE.

Do soutěže jsou zapojeny třídy odpovídajících věkových kategorií z Albánie, Belgie, Británie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, aj. a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy.

Soutěž European Money Quiz je iniciativou evropského bankovního sektoru, který již od roku 2015 pod záštitou Evropské bankovní federace (EBF) organizuje tzv. Evropský týden peněz (European Money Week) – osvětový týden na podporu finančního vzdělávání v celé Evropě. Kromě různorodých aktivit, kterým se jednotlivé země věnují v průběhu celého roku, se vždy během jednoho březnového týdne uskuteční ve 30 zemích Evropy stovky setkání, rozhovorů, učebních hodin a jiných aktivit věnovaných rozvoji finančního vzdělávání dětí, a někdy i dospělých. V roce 2022 Evropský týden peněz probíhal v týdnu od 21. do 27. března.

Registrace do národního kola soutěže probíhá pomocí kontaktního formuláře – ZDE.