O SOUTĚŽI EMQ

European Money Quiz – celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti se uskuteční v roce 2020 již potřetí a jejím cílem je zlepšit finanční znalosti žáků ve věku od 13 do 15 let (základních škol i víceletých gymnázií).

Soutěž bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve jako celostátní (národní) soutěž tříd v každé ze zapojených zemí. V České republice to bude v týdnu od 16. do 20. března 2020. A poté celoevropské finále, které se uskuteční 28. a 29. dubna 2020 v Bruselu a kterého se zúčastní vítězné týmy, resp. 2 zástupci vítězné třídy z každé země. Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2020 a získají odměnu pro svoji třídu. Soutěž bude probíhat na platformě Kahoot!, kde si také bude možné vyzkoušet přípravné testy. Testové otázky týkající se finančního vzdělávání jsou na platformě Kahoot! v českém jazyce. Bližší informace o platformě Kahoot! najdete v příručce/sekci pro učitele - zde.

Do soutěže jsou zapojeny třídy odpovídajících věkových kategorií z Albánie, Belgie, Británie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, aj. a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy.

Soutěž European Money Quiz je iniciativou evropského bankovního sektoru, který již pátým rokem pod záštitou Evropské bankovní federace (EBF) organizuje tzv. Evropský týden peněz (European Money Week) – osvětový týden na podporu finančního vzdělávání v celé Evropě. Kromě různorodých aktivit, kterým se jednotlivé země věnují v průběhu celého roku, se vždy během jednoho březnového týdne uskuteční ve 30 zemích Evropy stovky setkání, rozhovorů, učebních hodin a jiných aktivit věnovaných rozvoji finančního vzdělávání dětí, a někdy i dospělých. V roce 2020 bude Evropský týden peněz probíhat v týdnu od 23. do 27. března. 

Registrace do národního kola soutěže probíhá pomocí kontaktního formuláře – zde.

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.