Nejčastější otázky - FAQ

Pro koho je soutěž určena?
Soutěže se mohou zúčastnit žáci druhého stupně ve věku 13 – 15 let. Jedná se jak o žáky základních škol (7. - 9. třída), tak o žáky víceletých gymnázií.  


Kolik stojí přihlášení se do soutěže?
Účast v soutěži je bezplatná (včetně registrace na platformě Kahoot!). 


Jak bude soutěž probíhat?
Soutěž bude mít tři fáze a všechna kola budou probíhat on-line. Nejprve proběhne třídní kolo soutěže celé ČR, následně proběhne národní kolo soutěže, kterého se zúčastní vždy 2 nejlepší žáci z každé zapojené třídy v třídním kole. Vítězové národní soutěže (tj. 2 studenti z jedné třídy) se následně zúčastní celoevropského finále.  


Když se jedná i o celoevropskou soutěž v jakém jazyce budou testové otázky?
Testové otázky třídního a národního kola budou v českém jazyce. Otázky celoevropské soutěže budou v r. 2022 přeloženy do národních jazyků, tedy pro soutěžící za ČR budou v češtině.   


Jak bude soutěž probíhat?
Soutěž bude probíhat na výukové platformě Kahoot!, kde na zodpovězení každé otázky budou mít žáci 60 sekund. Počítá se jak správná odpověď, tak rychlost odpovědi. Doporučujeme, aby si žáci připravili k soutěži papír, tužku a kalkulačku.

  
Co potřebujeme k soutěži – nějaké technické vybavení?
Studenti budou potřebovat připojení k internetu, dále PC nebo chytrý mobilní telefon nebo tablet. Do chytrého mobilního telefonu nebo tabletu je potřeba si stáhnout aplikaci Kahoot!. Také si na soutěž připravte tužku, papír a kalkulačku. 


Můžeme si testové otázky vyzkoušet předem?
Ano, na platformě Kahoot! jsme pro vás připravili cvičné otázky, které si můžete vyzkoušet a např. i zadat žákům jako domácí úkol. Bylo by dobré tyto otázky použít jako přípravu na soutěž. Připravené otázky najdete v sekci PRO UČITELE - Odkazy na testy na platformě Kahoot! (ZDE)


Jak probíhá vyhodnocení testů?
V této soutěži hraje roli rychlé zadání správné odpovědi – tedy přesnost odpovědi a rychlost odpovědi. Na zodpovězení otázky je vždy 60 sekund.

 
Jak se můžeme do soutěže přihlásit?

Nejprve je nutné vytvořit uživatelské jméno třídy a poté vyplnit jednoduchý formulář, který naleznete v záložce „pro učitele“.

Příklad vytvoření uživatelského jména třídy:
(Zkratka Země)_(Poštovní směrovací kód)_(Jméno školy) _(Třída)
Příklad: Česká republika, PSČ 120 00, ZŠ Betlémská, třída 6.B = CZ_12000_ZSBETLEMSKA_6B 

 

Může do soutěže jeden učitel přihlásit více tříd ze školy?
Ano, je to možné, ale je potřeba nezapomenout uvést o jakou třídu se jedná (např. 8.A, 8.B atd.). 

 
Kdy bude soutěž/soutěže probíhat?
V ČR se třídní kolo soutěže uskuteční ve dnech 9. - 10. března 2022, národní kolo soutěže pak 29. března 2022 od 11:00 hod. Celoevropské finále se uskuteční 10. května 2022.   
 

Jaká je cena pro vítěze?
Cenou v národním kole je účast dvou zástupců vítězné třídy na on-line celoevropské soutěži. Dále vítězové národního kola obdrží plaketu a cenu pro svoji třídu. Soutěžící, kteří se umístí na druhém a třetím místě v národním kole obdrží také plaketu.
Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2022. Pět nejlepších soutěžních týmů získá dvoudenní výlet do Bruselu. Týmy, které se umístí na stupních vítězů, získají kromě toho od pořadatele také finanční odměnu a to ve výši 2500 EUR pro výherce, soutěžící na druhém místě získají výhru ve výši 1500 EUR a soutěžící na třetím místě obdrží výhru ve výši 1000 EUR pro svoji třídu.  

 
Kdy se uskuteční celoevropské kolo?
Celoevropské kolo se uskuteční 10 května 2022 on-line formou prostřednictvím YouTube.


Kdo je pořadatelem soutěže?
Pořadatelem soutěže je Evropská bankovní federace (Brusel – Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgie; Frankfurt – Weissfrauenstrasse 12-16, 60311 Frankfurt, Německo; rejstřík transparentnosti EU – Identifikační číslo: 4722660838-23. 


Kdo je koordinátorem soutěže v ČR?
Koordinátorem je Česká bankovní asociace, se sídlem Praha 1, Vodičkova 699/30, PSČ 110 00, IČO 45772193, zájmové sdružení právnických osob, zapsané v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 59026.  

 
Jaké země se zúčastní celoevropského kola?
 
Do soutěže se zapojily školy z: Albánie, Belgie, Británie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, aj. a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy.