NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY - FAQ

Pro koho je soutěž určena?

Soutěže se mohou zúčastnit žáci druhého stupně ve věku 13-15 let. Jedná se jak o žáky základních škol (7.-9. třída), tak o žáky víceletých gymnázií v uvedeném věku.

Kolik stojí přihlášení se do soutěže?

Účast v soutěži je bezplatná (včetně registrace na platformě Kahoot!).

Jak bude soutěž organizována?

V ČR bude mít soutěž dvě kola a obě budou probíhat on-line. Nejprve proběhne třídní kolo soutěže, následně proběhne národní kolo soutěže, kterého se zúčastní vždy dva nejlepší žáci z každé třídy zapojené v třídním kole. Vítězové národního kola soutěže (tj. dva nejúspěšnější studenti z jedné třídy) se následně zúčastní celoevropského finále v Bruselu.

Když se jedná i o celoevropskou soutěž, v jakém jazyce budou testové otázky?

Testové otázky třídního a národního kola budou v českém jazyce. Otázky celoevropské soutěže budou přeloženy do národních jazyků, tedy pro soutěžící za ČR budou v češtině.

Jak bude soutěž probíhat?

Soutěž bude probíhat na výukové platformě Kahoot!, kde na zodpovězení každé otázky budou mít žáci vymezený časový limit. Počítá se jak správná odpověď, tak rychlost odpovědi. Doporučujeme, aby si žáci připravili k soutěži papír, tužku a kalkulačku.

Potřebujeme k soutěži nějaké technické vybavení?

Studenti budou potřebovat připojení k internetu, dále PC nebo chytrý mobilní telefon nebo tablet. Do chytrého mobilního telefonu nebo tabletu je potřeba si stáhnout aplikaci Kahoot! (https://kahoot.com/mobile-app/). Také si na soutěž připravte tužku, papír a kalkulačku.

Můžeme si testové otázky vyzkoušet předem?

Ano, na platformě Kahoot! jsme pro vás připravili cvičné testy, které si můžete vyzkoušet a např. i zadat žákům jako domácí úkol. Bylo by dobré tyto otázky použít jako přípravu na soutěž. Odkazy na přípravné testy najdete v sekci PRO UČITELE - Odkazy na testy na platformě Kahoot! (ZDE)

Jak probíhá vyhodnocení testů?

V této soutěži hraje roli rychlé zadání správné odpovědi - tedy správnost odpovědi a rychlost odpovědi. Na zodpovězení otázky je vždy vymezený časový limit. Vyhodnocení odpovědí provádí automaticky aplikace Kahoot!

Jak se můžeme do soutěže přihlásit?

Nejprve je nutné vytvořit soutěžní jméno třídy, které by mělo mít maximálně 15 znaků, a poté vyplnit jednoduchý on-line přihlašovací formulář, který najdete ZDE nebo také v sekci "Pro učitele".

Příklad vytvoření soutěžního jména třídy:

(PSČ) _ (zkratka názvu školy) _ (třída)

Příklad: 120 00, ZŠ Betlémská, třída 6. B = 12000_ZSBET_6B


Může do soutěže jeden učitel přihlásit více tříd ze školy?

Ano, je to možné, ale v on-line registračním formuláři je potřeba vytvořit pro každou přihlášenou třídu jedinečné soutěžní jméno třídy a odlišit tak, o kterou třídu se jedná (např. 8.A, 8.B atd.)

Kdy bude soutěž probíhat?

V ČR se třídní kolo soutěže uskuteční ve dnech 7. - 8. března 2024 (případně s ohledem na jarní prázdniny v termínu 14. - 15. března 2024), národní kolo soutěže pak 22. března 2024 od 10:00 hod. Celoevropské finále se uskuteční 18. - 19. dubna 2024 v centrále Evropské bankovní federace v Bruselu.   

Jaká je cena pro vítěze?

Cenou pro vítězný tým národního kola soutěže EMQ je účast ve finálovém celoevropském kole soutěže v Bruselu. Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2024 a získají od EBF finanční odměnu. 

Tři nejúspěšnější týmy národního kola soutěže dále obdrží na slavnostním setkání pořádaném Českou bankovní asociací plaketu a finanční odměnu pro svou třídu. 

Kdy se uskuteční celoevropské kolo?

Celoevropské finále soutěže EMQ se uskuteční 18.-19. dubna 2024 v centrále Evropské bankovní federace v Bruselu.

Kdo je pořadatelem soutěže?

Pořadatelem soutěže je Evropská bankovní federace (Brusel - Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgie; Frankfurt - Weissfrauenstrasse 12-16, 60311 Frankfurt, Německo; rejstřík transparentnosti EU - identifikační číslo: 4722660838-23). 

Kdo je koordinátorem soutěže v ČR?

Koordinátorem je Česká bankovní asociace, se sídlem Praha 1, Italská 69, 120 00 Praha 2, PSČ 110 00, IČO 45772193, zájmové sdružení právnických osob zapsané v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 59026.  

Které země se zúčastní celoevropského kola? 

Soutěž je určena studentům a školám ze zemí, jejichž národní bankovní asociace je plnoprávným nebo přidruženým členem Evropské bankovní federace. Do soutěže se tak zapojily školy z Albánie, Ázerbájdžánu, Belgie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Chorvatska, Dánska, Estonska, Estonska, Finska, Francie, Nizozemska, Irska, Islandu, Itálie, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Severní Makedonie, Slovenska, Slovinska, Španělska, Srbska, Švédska, Turecka, Velké Británie, a to bez ohledu na studijní zaměření školy či třídy.