Nejčastější otázky - FAQ

Pro koho je soutěž určena?
Soutěže se mohou zúčastnit žáci druhého stupně ve věku 13 – 15 let. Jedná se jak o žáky základních škol (7. - 9. třída), tak o žáky víceletých gymnázií.  


Kolik stojí přihlášení se do soutěže?
Účast v soutěži je bezplatná (včetně registrace na platformě Kahoot!). 


Jak bude soutěž probíhat?
Nejprve budou soutěžit školy z celé ČR mezi sebou a z vítězné třídy budou pak vybráni 2 žáci, kteří se v doprovodu 1 dospělé osoby (učitel nebo rodič) a 1 zástupce koordinátora soutěže, tedy České bankovní asociace zúčastní celoevropské soutěže v Bruselu. 


Když se jedná i o celoevropskou soutěž v jakém jazyce budou testové otázky?
Všechny testové otázky budou v českém jazyce i ty, které budou na celoevropské soutěži v Bruselu.  


Jak bude soutěž probíhat?
Soutěž bude probíhat na výukové platformě Kahoot!, kde na zodpovězení každé otázky budou mít žáci 60 sekund. Počítá se jak správná odpověď, tak rychlost odpovědi. Doporučujeme, aby si žáci připravili k soutěži papír, tužku a kalkulačku.

  
Co potřebujeme k soutěži – nějaké technické vybavení?
Budete potřebovat připojení k internetu, dále interaktivní tabuli nebo jiné promítací zařízení, které je připojené k internetu a chytrý telefon nebo tablet, do kterého si stáhnete aplikaci Kahoot!. Na interaktivní tabuli uvidí hráči otázky a na chytrém telefonu nebo tabletu budou moci odpovídat na tyto otázky. Také si na soutěž připravte tužku, papír a kalkulačku. 


Můžeme si testové otázky vyzkoušet předem?
Ano, na platformě Kahoot! jsme pro vás připravili cvičné otázky, které si můžete vyzkoušet a např. i zadat žákům jako domácí úkol. Bylo by dobré tyto otázky použít jako přípravu na soutěž. (Cvičné testy najdete po přihlášení na Kahoot! pod odkazem: https://create.kahoot.it/search?filter=1&tags=EBF_CzechRepublic&query=EBF_CzechRepublic


Jak probíhá vyhodnocení testů?
V této soutěži hraje roli rychlé zadání správné odpovědi – tedy přesnost odpovědi a rychlost odpovědi. Na zodpovězení otázky je vždy 60 sekund.

 
Jak se můžeme do soutěže přihlásit?

Nejprve je nutné vytvořit uživatelské jméno třídy a poté vyplnit jednoduchý formulář, který naleznete v záložce „pro učitele“.

Příklad vytvoření uživatelského jména třídy:
(Zkratka Země)_(Poštovní směrovací kód)_(Jméno školy) _(Třída)
Příklad: Česká republika, PSČ 120 00, ZŠ Betlémská, třída 6.B = CZ_12000_ZSBETLEMSKA_6B 

Může do soutěže jeden učitel přihlásit více tříd ze školy?
Ano, je to možné, ale je potřeba nezapomenout uvést o jakou třídu se jedná (např. 8.A, 8.B atd.). 
 
Kdy se bude konat celostátní kolo soutěže?
V ČR se soutěž uskuteční od 16. 3. 2020 od 8:00 hodin do 20. 3. 2020 do 16:00 hodin, ale samotná soutěž Vám zabere max. 1 vyučovací hodinu (v tomto časovém rozpětí).  

Jaká je cena pro vítěze?
Cenou v národním kole je účast dvou zástupců vítězné třídy na celoevropské soutěži v Bruselu. Vítězové evropského finále obdrží kromě titulu šampion roku 2020 také cenu pro svoji třídu, kterou si odvezou domů. Dále bude v Bruselu pro soutěžící připraven doplňkový program, který žákům umožní setkat se se špičkami v oblasti bankovnictví, navštívit některé evropské instituce a možnost seznámit se se studenty z jiných zemí EU. 
 
Kdy se uskuteční celoevropské kolo v Bruselu?
Celoevropské kolo v Bruselu se uskuteční 28. a 29. dubna 2020. 


Kdo hradí cestovní výdaje pro žáky a doprovod na celoevropskou soutěž v Bruselu?
Cestovní výdaje pro 2 žáky a 1 osobu (jako doprovod) hradí koordinátor soutěže, pro ČR je to tedy Česká bankovní asociace. Cestovní výdaje nezahrnují cestovní pojištění, osobní výdaje ani vedlejší náklady, které nejsou výslovně uvedeny v pravidlech soutěže nebo v komunikaci, která bude ze strany pořadatele a koordinátorů probíhat.  


Kdo je pořadatelem soutěže?
Pořadatelem soutěže je Evropská bankovní federace (Brusel – Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgie; Frankfurt – Weissfrauenstrasse 12-16, 60311 Frankfurt, Německo; rejstřík transparentnosti EU – Identifikační číslo: 4722660838-23. 


Kdo je koordinátorem soutěže v ČR?
Koordinátorem je Česká bankovní asociace, se sídlem Praha 1, Vodičkova 699/30, PSČ 110 00, IČO 45772193, zájmové sdružení právnických osob, zapsané v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 59026.  
 
Jaké země se zúčastní celoevropského kola?
 
Do soutěže se zapojily školy z: Albánie, Belgie, Británie, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švédska, aj. a to bez ohledu na studijní zaměření školy, či třídy. 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.