INFORMACE O SOUTĚŽI PRO UČITELE

Co je soutěž European Money Quiz

Celoevropská soutěž European Money Quiz, jejímž cílem je zlepšit finanční znalosti mladých lidí, je pod záštitou Evropské bankovní federace pořádaná od roku 2017. Soutěže se mohou účastnit žáci 7., 8. a 9. tříd základních škol (ve věku 13-15 let) nebo žáci víceletých gymnázií ve věku 13-15 let. Hranice data narození soutěžících pro letošní ročník soutěže byla organizátorem stanovena na 19. duben 2008 (tzn., že v době konání finále soutěže nemůže být soutěžícím méně než 13 a více než 15 let). Účast v soutěži je zdarma.

Soutěž probíhá na on-line vzdělávací platformě Kahoot! Principem soutěže je odpovědět na sérii kvízových otázek správně a v co nejkratším čase. Cílem hry je získat co nejvyšší počet bodů. Na zodpovězení každé otázky je vymezený časový limit, kdy s ubývajícím časem ubývá i počet bodů, které může soutěžící získat.

Soutěž v ČR probíhá ve třech fázích. Nejprve jako soutěž v rámci jednotlivých tříd, následně se dva nejlepší žáci či studenti z každé zapojené třídy zúčastní národního kola soutěže. Celoevropského finále se účastní vítězné týmy (tj. dva studenti, kteří zvítězí v národních soutěžích) z každé zapojené země. Testové otázky celoevropského finále budou přeloženy do národních jazyků, tedy pro reprezentanty z ČR budou v českém jazyce. Vítězové celoevropského finále budou prohlášeni za šampiony roku 2024 a získají od Evropské bankovní federace (EBF), organizátora soutěže, finanční odměnu.


Termíny jednotlivých soutěží v ČR pro rok 2024:

1. Třídní kolo soutěže - 7. - 8. března 2024 (příp. s ohledem na jarní prázdniny 14. - 15. března 2024) - otázky budou v českém jazyce, soutěží všichni žáci ve třídě

2. Národní kolo soutěže - 22. března 2024 od 10:00 hod. - otázky budou v českém jazyce, soutěží nejúspěšnější dvojice žáků z každé přihlášené třídy

3. Celoevropské finále soutěže - 18. - 19. dubna 2024 v centrále EBF v Bruselu - otázky budou v českém jazyce, do finále postupuje nejúspěšnější dvoučlenný tým národního kola soutěže

Tři nejúspěšnější týmy národního kola soutěže EMQ získají odměnu od České bankovní asociace, koordinátora soutěže v České republice.


Role učitele

Učitelé hrají zásadní, nicméně snadnou roli koordinátora účasti své třídy/svých tříd v soutěži a kontaktní osoby, která spolupracuje s pořadatelem třídního a národního kola soutěže, tedy zástupcem České bankovní asociace.

Měli by být také průvodci svých žáků či studentů v přípravné fázi soutěže, během které je povzbuzují k prohlubování znalostí prostřednictvím cvičných testů.

Učitel také doprovází svůj dvoučlenný tým soutěžících, který vyhraje národní kolo a postoupí tak do finálového kola soutěže v Bruselu.


Co je Kahoot!?

Kahoot! je digitální výuková platforma, která zábavným způsobem pomáhá studentům učit se, a to formou hry ve stylu kvízů.

Soutěžní kvízy Kahoot! se nejlépe hrají ve skupině, například ve třídě. Hráči odpovídají na otázky na chytrém telefonu anebo tabletu, zatímco hra samotná se zobrazuje na sdílené obrazovce, např. interaktivní tabuli nebo na jiném projekčním zařízení s připojením na internet. Hra je pak velmi živá, soutěživá a propojuje celou třídu. Na otázky může hráč - žák či student - odpovídat také individuálně při použití jen jednoho technického zařízení (PC, tablet, chytrý mobilní telefon).

Registrace na platformě Kahoot! je pro školy zdarma.

Pro spuštění testů na platformě Kahoot! budete potřebovat:

  • připojení k internetu,
  • PC nebo chytrý mobilní telefon nebo tablet. Do chytrého mobilního telefonu či tabletu je třeba stáhnout aplikaci "Kahoot!". Tu naleznete na adrese https://kahoot.com/mobile-app/.

Aplikace vyžadují určitou úroveň operačního systému: pro iOS je to verze 14.0 a vyšší, pro Android 6.0 a vyšší.

Webové stránky Kahoot! jsou plně podporovány standardními prohlížeči Chrome, Firefox, Safari, Edge či Internet Explorer, a to i pro mobilní zařízení.

Chcete vědět, zda bude Kahoot! správně fungovat ve vašem prohlížeči? Potom klikněte na tento odkaz: https://test.kahoot.it. Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc s aplikací Kahoot! najdete zde: https://support.kahoot.com.


Jak se na soutěž připravit

K přípravě na soutěž můžete využít cvičných testů, které jsme pro vás připravili na platformě Kahoot! 

Platforma Kahoot! je sice v anglickém jazyce, ale je velmi intuitivní. Pro spuštění těchto testů máte dvě možnosti: 

1) Připravovat se můžete samostatně, nemusíte se nikde registrovat - na hru využijete PIN kódy, které jsou uvedeny u každé cvičné sady otázek.

Pokud chcete spustit cvičný test na PC, přejděte na stránku www.kahoot.com, vpravo nahoře je ikona "Play" a zde zadejte číslo PIN kódu. Na tabletu nebo chytrém mobilním telefonu zvolte po spuštění aplikace Kahoot! tlačítko "JOIN" a zadejte číslo PIN kódu.

2) Pokud chcete cvičný test spustit v rámci vyučování a vyplňovat ho společně se studenty nebo jim chcete zadat test pro domácí procvičování, pak si vytvořte registraci na platformě Kahoot! Školy mají registraci zdarma a Kahoot! můžete následně využívat i pro jiné účely. Otázky lze žákům promítat ve třídě na projekčním zařízení, odpovídat může každý žák sám na svém mobilním zařízení nebo můžete vytvořit týmy, které odpovídají na jednom společném mobilním zařízení. Pro tento způsob hry využijete připravené odkazy na cvičné testy. Pro žáky můžete také připravit "výzvu" (např. jako domácí procvičování) a v záložce "Reports" sledovat, jak byli v testech úspěšní.

Podrobné návody, jak se registrovat na platformě Kahoot!, jak na platformě Kahoot! spustit cvičný test nebo jak zadat "výzvu", najdete na uvedených odkazech.  

Informace týkající se kybernetické bezpečnosti můžete čerpat na stránkách ČBA:    www.bezpecnebanky.cz.

Na stránkách www.financnivzdelavani.cz najdete celou řadu informací týkajících se finanční gramotnosti.


Registrace do soutěže

Nejzazší termín pro registraci do letošního ročníku soutěže je 28. 2. 2024 (včetně).

Pro přihlášení se do soutěže musí být vytvořeno soutěžní jméno třídy, které se skládá z: 

(PSČ) _ (zkratka názvu školy) _ (třída) – maximálně 15 znaků

současně musí být vyplněn kontaktní e-mail a telefon učitele nebo jiné odpovědné osoby, která bude koordinaci soutěže na škole zajišťovat.

Příklad:

120 00, ZŠ Betlémská, třída 6. B = 12000_ZSBET_6B

třídní/odpovědný učitel: Věra Sokolová, sokolova@zsbetlemska.cz, tel: 123 456 789

Pro registraci je nutné dodržet výše uvedený formát soutěžního jména třídy, aby bylo možné soutěžící snadno identifikovat. Na e-mail kontaktní osoby, resp. odpovědného učitele, budou po přihlášení do soutěže zaslány podrobné informace k třídnímu a národnímu kolu soutěže a vyhodnocení jednotlivých kol. 

TAK NEVÁHEJTE A ZAREGISTRUJTE SVOJI TŘÍDU!