Pravidla mezinárodní soutěže

Základní pravidla a podmínky mezinárodní soutěže

 

Pořadatel soutěže

Pořadatel soutěže je Evropská bankovní federace (EBF) sídlící v Bruselu – Avenue des Arts 56, 1000 Brusel, Belgie; a dále ve Frankfurtu – Weissfrauenstrasse 12-16, 60311 Frankfurt, Německo; rejstřík transparentnosti EU – Identifikační číslo: 4722660838-23. Národními koordinátory jsou členové EBF.

 

Koordinátor soutěže v ČR

Česká bankovní asociace, se sídlem Praha 2, Italská 69 (budova Churchill II), PSČ 120 00, IČO 45772193, zájmové sdružení právnických osob, zapsané v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 59026.

 

Vstup do soutěže – evropské finále

 1. Do soutěže se mohou zapojit žáci II. stupně základních škol (bez ohledu na zaměření školy) ve věku 13-15 let a žáci víceletých gymnázií ve věku 13-15 let, kteří zvítězili v národním kole soutěže. Jedná se o 2 studenty z jedné třídy. 
 2. Soutěže se mohou účastnit týmy ze všech Evropských zemí, kteří jsou členy Evropské bankovní federace.
 3. Účast v soutěži je zdarma.
 4. Testové otázky budou přeloženy do českého jazyka.
 5. Soutěž bude probíhat on-line na výukové platformě Kahoot! a bude steamovaná prostřednictvím YouTube . Soutěžící budou potřebovat internetové připojení, PC nebo mobilní telefon/tablet s nainstalovanou aplikací Kahoot!.

Ochrana osobních údajů

 1. Zájemci o účast v soutěži mohou být vyzváni k registraci na národní úrovni. V této souvislosti mohou být požádáni, aby uvedli podrobnosti o své škole a kontaktní údaje učitele, který třídu zastupuje. Pořadatel i národní koordinátoři budou tyto informace používat výhradně v souvislosti se soutěží a nebudou je využívat k jakýmkoli jiným účelům.
 2. Přihlášením se do soutěže a poskytnutím svých osobních údajů v další komunikaci s koordinátorem vyjadřují účastnící se žáci a učitelé souhlas se zveřejněním jména vítězného týmu a jeho členů na webových stránkách a sociálních sítích národních koordinátorů i pořadatele soutěže, a také v dalších propagačních materiálech.
 3. Přihlášením se do soutěže potvrzují účastnící se žáci a učitelé, že své osobní údaje poskytují národnímu koordinátorovi i pořadateli dobrovolně, a vyjadřují souhlas s tím, aby jimi sdělené osobní údaje byly použity a zpracovány za účelem vyhodnocení soutěže a následné propagace soutěže.
 4. Přihlášením se do soutěže berou účastnící se žáci a učitelé na vědomí, že v případě účasti na evropském finále, budou ze soutěže pořizovány fotografie a videa, a souhlasí s tím, že mohou být na těchto dokumentech zachyceni, a že je možné fotografie a videa zveřejnit a dále distribuovat v souvislosti se soutěží a propagací soutěže.

 

Určení vítězů

 1. Evropského finále se zúčastní vítězové národních kol, respektive dvoučlenné reprezentační týmy z jednotlivých zemí.
 2. Soutěžní kvíz bude spuštěn pro všechny zúčastněné naráz a otázky pro soutěžící z ČR budou přeloženy do českého jazyka.
 3. Evropským vítězem se stane zúčastněný reprezentační tým, který odpoví správně co nejvíce otázek soutěžního kvízu v co nejkratším čase. Vítězný tým bude vyhlášen přímo na místě.
 4. Vítězný tým bude vyhlášen Šampionem EMQ roku a obdrží cenu pro svou třídu (1. místo 2500 EUR, 2. místo 1500 EUR, 3. místo 1000 EUR).

 

Některá další pravidla

 1. Pořadatel ani národní koordinátoři soutěže nenesou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty, zranění, ani zklamání způsobené účastníkům v důsledku vstupu do soutěže nebo v souvislosti s přijetím ceny, ani za žádné závazky, které by účastníkům v důsledku vstupu do soutěže nebo v souvislosti s přijetím ceny mohly vzniknout.
 2. Pořadatel ani národní koordinátoři nenesou odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škodu, která by mohla účastníkům vzniknout v souvislosti s účastí v soutěži, ať již v národním kole, či na evropském finále, a to ani za případné škody vzniklé účastníkům na informačně technologických zařízeních účastníků nebo jakékoli jiné osobě v souvislosti se soutěží nebo v důsledku stahování jakýchkoli materiálů v souvislosti s touto soutěží, ať již v národním kole či na evropském finále.
 3. Pořadatel a národní koordinátoři si vyhrazují právo diskvalifikovat každého účastníka, který je podezřelý z podvodu v jakékoliv formě a odstranit jeho výsledky z databáze hráčů.
 4. Účastníci soutěže nemají právo požadovat od pořadatele ani národních koordinátorů místo ceny určené pro vítěze peněžní či jakékoli jiné plnění. Účastí v soutěži nevzniká výherci právní nárok na získání ceny pro vítěze v soutěži. Výhru ceny pro vítěze nelze vymáhat soudní cestou.